เดิน–วิ่ง เทิดพระเกียรติพระเจ้าตากสิน

26 มกราคม 2563
เปิดรับสมัคร : 14 ตุลาคม 2562 08:00 ปิดรับสมัคร : 20 มกราคม 2563 23:59

จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์และชมรมลูกแม่ปิงตาก

เส้นทางการแข่งขัน
รายละเอียดของงานแข่งขัน
รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดและกำหนดการ

ช่องทางการติดต่อ

ช่องทางการติดต่อ

FB Page: https://www.facebook.com/TaksinMiniMarathon/


คุณครูจักรพรรณ์ 089-8891390
คุณครูวันชนะ 082-8869764
คุณครูวารุณี 091-0766616

สถานที่จัดงานแข่งขัน

ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบล หนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ของที่ระลึกการแข่งขัน

รายละเอียดเสื้อและเหรียญที่ระลึก

รายละเอียดของรางวัล
ช่องทางการชำระเงิน

กรุณาโอนเงินชำระค่าสมัครได้ที่

บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-0-74014-8 ชื่อบัญชี นายวีระสิทธิ์ คุ้มจั่น และ น.ส.นันทวดี วงษ์คำ และ น.ส.ณัฐฐิติชญา พิมพิสุทธิ์


และแจ้งโอนพร้อมแนบหลักฐานได้ที่ http://www.thaisporthub.com/payment/TaksinMiniMarathon.html

ผู้สนับสนุน

Thaisporthub.com

เปิดรับสมัครการแข่งขันและจัดการข้อมูลแบบ online ให้กับผู้สมัครของคุณได้อย่างรวดเร็ว ในราคาที่คุณต้องแปลกใจ