วิ่งทะลุหมอกบอกรักนครชุม - NakornChum Mini Marathon 2020
จัดกิจกรรมในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563

วิ่งทะลุหมอกบอกรักนครชุม - NakornChum Mini Marathon 2020

ขอเชิญชวนทุกท่านมาวิ่งทะลุหมอก บอกรัก "นครชุม" ครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เพื่อหารายได้พัฒนาแหล่งน้ำในชุมชน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครชุม รวมถึงมอบเงินทุนการศึกษาโรงเรียนในเขตตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ลิไท มินิมาราธอน วิ่ง เพื่อ นู๋ 2020
จัดกิจกรรมในวันที่ 11 เมษายน 2563

ลิไท มินิมาราธอน วิ่ง เพื่อ นู๋ 2020

ลิไท มินิมาราธอน 2020 “วิ่งเพื่อนู๋” เพื่อจัดหารายได้ไปพัฒนาอาคาร สถานที่ การจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย

รายการงานกิจกรรม

กิจกรรมงานแข่งขันต่างๆ
บ.พ. Run 2020 for Library
กิจกรรมวันที่ 13 กันยายน 2563
สิ้นสุด13 กันยายน 2563
เดิน-วิ่ง 100 ปี โบสถ์เซนต์นิโกลาส
กิจกรรมวันที่ 14 มิถุนายน 2563
สิ้นสุด14 มิถุนายน 2563
วิ่งเพื่อชีวิต มินิมาราธอน ครั้งที่ 2
กิจกรรมวันที่ 3 พฤษภาคม 2563
สิ้นสุด3 พฤษภาคม 2563
Sukhothai Night Run 2020
กิจกรรมวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
สิ้นสุด15 กุมภาพันธ์ 2563
วิ่งเพื่อเปลี่ยน - Running For Change 2020
กิจกรรมวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
สิ้นสุด23 กุมภาพันธ์ 2563
PSRU RUN 2020
กิจกรรมวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
สิ้นสุด16 กุมภาพันธ์ 2563
วิ่ง กัน เมาะ MCOT RUN@SUKHOTHAI 2020
กิจกรรมวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
สิ้นสุด2 กุมภาพันธ์ 2563
เดิน-วิ่ง มินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย
กิจกรรมวันที่ 8 ธันวาคม 2562
สิ้นสุด8 ธันวาคม 2562

Thaisporthub.com

เปิดรับสมัครการแข่งขันและจัดการข้อมูลแบบ online ให้กับผู้สมัครของคุณได้อย่างรวดเร็ว ในราคาที่คุณต้องแปลกใจ