จันทร์
02
พฤศจิกายน 2563
อังคาร
03
พฤศจิกายน 2563
พุธ
04
พฤศจิกายน 2563
พฤหัสบดี
05
พฤศจิกายน 2563
ศุกร์
06
พฤศจิกายน 2563
เสาร์
07
พฤศจิกายน 2563
อาทิตย์
08
พฤศจิกายน 2563
กิจกรรมระหว่างวันที่
2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 8 พฤศจิกายน 2563

พฤศจิกายน 2563
08
วิ่งทะลุหมอกบอกรักนครชุม - NakornChum Mini Marathon 2020
จังหวัด พิษณุโลก

ขอเชิญชวนทุกท่านมาวิ่งทะลุหมอก บอกรัก "นครชุม" ครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เพื่อหารายได้พัฒนาแหล่งน้ำในชุมชน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครชุม รวมถึงมอบเงินทุนการศึกษาโรงเรียนในเขตตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

Thaisporthub.com

เปิดรับสมัครการแข่งขันและจัดการข้อมูลแบบ online ให้กับผู้สมัครของคุณได้อย่างรวดเร็ว ในราคาที่คุณต้องแปลกใจ