#PHICHAI RUN FOR LIFE 2020 #วิ่งนี้..ต่อชีวิต

19 มกราคม 2563
เปิดรับสมัคร : 31 ตุลาคม 2562 08:00 ปิดรับสมัคร : 10 ธันวาคม 2562 23:59

เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้ รพ.สต (อนามัย) ทั้งหมดใน อ.พิชัย (13 รพ.สต) จังหวัด อุตรดิตถ์

เส้นทางการแข่งขัน
รายละเอียดของงานแข่งขัน
ช่องทางการติดต่อ

Facebook Page: PHICHAI RUN FOR LIFE 2020

สถานที่จัดงานแข่งขัน

สถานที่จัดงาน : ณ บริเวณถนนสี่เลนทางเข้าอำเภอพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ของที่ระลึกการแข่งขัน
ช่องทางการชำระเงิน

ผู้สมัครสามารถโอนชำระค่าสมัครได้ที่

บัญชี ธนาคารกรุงไทย (สาขาพิชัย) เลขที่ 517-0-32139-2 ชื่อบัญชี Phichai run for life 2020

ท่านสามารถแจ้งชำระเงินได้ทันที ตามลิ้งนี้ครับ http://www.thaisporthub.com/payment/PhichaiRunForLife2020.html

Thaisporthub.com

เปิดรับสมัครการแข่งขันและจัดการข้อมูลแบบ online ให้กับผู้สมัครของคุณได้อย่างรวดเร็ว ในราคาที่คุณต้องแปลกใจ