RUN FOR DOME 2021 วิ่งชมเขา เราทำเพื่อน้อง

9 พฤษภาคม 2564
เปิดรับสมัคร : 3 พฤศจิกายน 2563 08:00 ปิดรับสมัคร : 10 เมษายน 2564 23:59

เพื่อระดมทุนสร้างโดมให้กับนักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

เส้นทางการแข่งขัน
รายละเอียดของงานแข่งขัน
ช่องทางการติดต่อ

Facebook Page : RUN FOR DOME 2021

ติดต่อทางโทรศัพท์
นาย ธนวัฒน์ กองแก้ว 081-9937718
นาย ธนวัฒน์ ทัศนะพรพิศาล 081-0430805

สถานที่จัดงานแข่งขัน

ณ โรงเรียน เนินมะปรางศึกษาวิทยา

ของที่ระลึกการแข่งขัน
ช่องทางการชำระเงิน

ผู้สมัครสามารถโอนชำระค่าสมัครได้ที่

บัญชี ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 636-0-41033-8  ชื่อบัญชี RUN FOR DOME 2021 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วิ่งชมเขา เราทำเพื่อน้องท่านสามารถแจ้งชำระเงินได้ทันที ตามลิ้งนี้ครับ

https://www.thaisporthub.com/payment/RUNFORDOME2021.html

Thaisporthub.com

เปิดรับสมัครการแข่งขันและจัดการข้อมูลแบบ online ให้กับผู้สมัครของคุณได้อย่างรวดเร็ว ในราคาที่คุณต้องแปลกใจ