กิ่งกาชาดอำเภอสวรรคโลก RUN For Red Cross to Life Quality 2020

26 มกราคม 2563
เปิดรับสมัคร : 3 ตุลาคม 2562 00:00 ปิดรับสมัคร : 8 มกราคม 2563 23:59

เพื่อหารายได้จัดหาอุปกรณ์ดูแลประชาชนที่ประสบเหตุการณ์ต่างๆ อาทิ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

เส้นทางการแข่งขัน
รายละเอียดของงานแข่งขัน
ช่องทางการติดต่อ

Facebook Page : https://www.facebook.com/runforredcross2020/


คุณสุตา ถือมั่น     โทร. 081-887-0254


คุณกุสุมา จ๊อกถึง โทร. 097-974-0267

สถานที่จัดงานแข่งขัน

ณ สวนหลวงพระร่วงเฉลิมพระเกียรติ (ทุ่งแม่ระวิง) ตำบล ป่ากุมเกาะ อำเภอ สวรรคโลก สุโขทัย

ของที่ระลึกการแข่งขัน
ช่องทางการชำระเงิน

กรุณาโอนเงินค่าสมัครมาได้ที่


บัญชี ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 617-1-45841-4 ชื่อบัญชี กิ่งกาชาดอำเภอสวรรคโลก


และสามารถแจ้งชำระเงินผ่านระบบที่ http://www.thaisporthub.com/payment/RUNForRedCrosstoLifeQuality2020.html ได้ทันที

Thaisporthub.com

เปิดรับสมัครการแข่งขันและจัดการข้อมูลแบบ online ให้กับผู้สมัครของคุณได้อย่างรวดเร็ว ในราคาที่คุณต้องแปลกใจ