Sukhothai Run วิ่งกันเมาะ

25 เมษายน 2564
เปิดรับสมัคร : 1 มกราคม 2565 08:00 ปิดรับสมัคร : 15 มกราคม 2565 23:59

Sukhothai Run วิ่งกันเมาะ เลื่อนวันจัดงานเป็น วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย #มาวิ่งกันเมาะที่สุโขทัย

เส้นทางการแข่งขัน
รายละเอียดของงานแข่งขัน
ช่องทางการติดต่อ

Facebook Page: Sukhothai Run วิ่งกันเมาะ


มือถือ : 082-407-2411 หรือ 093-154-2629

สถานที่จัดงานแข่งขัน

ณ อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย

จังหวัด สุโขทัย

ช่องทางการชำระเงิน

ผู้สมัครสามารถโอนชำระค่าสมัครได้ที่

บัญชี ธนาคารออมสิน เลขที่ 020-1-59163-409 ชื่อบัญชี นางสาว วรัญชลี โยมงาม


ท่านสามารถแจ้งชำระเงินได้ทันที โดยกดที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

www.thaisporthub.com/payment/SukhothaiRun2021.html

Thaisporthub.com

เปิดรับสมัครการแข่งขันและจัดการข้อมูลแบบ online ให้กับผู้สมัครของคุณได้อย่างรวดเร็ว ในราคาที่คุณต้องแปลกใจ